Oferta

Badania podstawowe
Diagnostyka infekcji układu moczowo - płciowego

 
Pakiety badań:

  • HPV Genotypowanie 30 - Genotypowanie 30 typów HPV
  • Test CINtec Plus 
  • Pakiet weneryczny 11 - Ch.trachomatis, N.gonorrhoeae, HSV-1, HSV-2, H.ducreyi, M.genitalium, M.hominis, T.pallidum, T.vaginalis, U.parvum, U.urealiticum

 

Diagnostyka chorób uwarunkowanych genetycznie
  • BRCA1, BRCA2 ( piersi, jajniki )
  • Mutacja czynnika V Leiden + MTHFR + mutacja genu protrombiny i inne ( dziedziczne zaburzenia krzepnięcia krwi, diagnostyka poronień nawykowych )
Leczenie operacyjne
  • Operacje przezbrzuszne klasyczne i endoskopowe ( laparoskopia, histeroskopia diagnostyczna i zabiegowa ) operacje pochwowe  w tym plastyki pochwy i krocza z użyciem materiałów syntetycznych. Leczenie operacyjne odbywa się w ramach opieki szpitalnej.