KARDIOTOKOGRAFIA (KTG)

Zasady badania.

Celem jest ocena dobrostanu płodu w ciąży. Polega na założeniu pelot na brzuch ciężarnej kobiety i ocenie napięcia w tym skurczów mięśnia macicy oraz tętna płodu. Wynik jest oceniany na podstawie wydruku uzyskanego z aparatu. Kobieta leży na boku, badanie trwa 20-40 minut. Kardiotokografia służy do monitorowania stanu płodu w ciąży (zaawansowanej) oraz w czasie porodu. Przy jej pomocy można stwierdzić nie tylko, czy płód jest żywy (wysłuchać akcję serca), ale można wykryć, a nawet przewidywać, zagrożenie wewnątrzmaciczne płodu wynikające z jego przewlekłego lub ostrego niedotlenienia. W sytuacjach położniczych, w których dochodzi do zaburzeń przepływu krwi przez łożysko do płodu np. z powodu niewydolności łożyska bądź z powodu ucisku sznura pępowinowego, kardiotokografia stwarza możliwość szybkiej reakcji zmierzającej do intensywnego nadzoru płodu lub, w zależności od okoliczności, do natychmiastowego porodu zagrożonego płodu.

Wskazania.

Ciąża po terminie porodu. Choroby kobiety ciężarnej jak: np. nadciśnienie, choroby nerek, choroby serca, konflikt serologiczny. Obciążony wywiad położniczy. Nieprawidłowe wzrastanie płodu. Subiektywne odczucie wyraźnie osłabionych lub gwałtownych ruchów płodu. Krwawienie z dróg rodnych. Ból brzucha o niewyjaśnionych przyczynach. Uraz mechaniczny brzucha kobiety ciężarnej. Monitorowanie stanu płodu w czasie indukowania czynności porodowej. Monitorowanie stanu płodu podczas porodu. Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza.

Przygotowanie do badania.

Nie ma specjalnych zaleceń.

Opis badania.

Badanie odbywa się na łóżku, w pozycji leżącej. W miejscu najlepszej słyszalności tonów serca płodu badający mocuje głowicę kardiograficzną pasem do brzucha pacjentki. Obok mocuje drugą głowicę - tokograficzną, rejestrującą ewentualne skurcze macicy i ruchy płodu. Głowice podłączone są do aparatu kardiotokograficznego, który przetwarza zbierane sygnały, analizuje je i zapisuje na papierze w postaci wykresu krzywych: kardiograficznej i tokograficznej. Pacjentka powinna sygnalizować odczuwane ruchy płodu w czasie prowadzenia zapisu kardiotokograficznego. Służy do tego specjalny przycisk, w który wyposażony jest aparat. Wynik badania stanowi wydruk z aparatu kardiotokograficznego.

Czas badania.

Badanie trwa 20-40 minut, niekiedy w przypadku snu płodu ulega przedłużeniu. W czasie badania należy zgłaszać wszelkie epizody duszności i złego samopoczucia wynikające z przyjętej pozycji leżącej, brak ruchów płodu, ewentualne uczucie bólu brzucha.

Postępowanie po badaniu.

Nie ma specjalnych zaleceń.

Powikłania po badaniu.

Brak powikłań. W zależności od zaleceń badanie może być powtarzane.