Kolposkopia

Zakres zabiegu, zastosowanie.

Polega na oglądaniu szyjki macicy w powiększeniu specjalnego mikroskopu zabiegowego. W trakcie diagnostyki stosuje się różne odczynniki w celu sprawdzenia jak wygląda i reaguje na nie nabłonek szyjki macicy. Przy niewidocznej granicy między nabłonkami uzasadnione może być dodatkowe wykonanie biopsji do oceny histopatologicznej lub celowanego wymazu cytologicznego. Kolposkopia jest badaniem diagnostycznym i trwa 5-10 minut. Jest niebolesna. Czasem odczuwa się szczypanie.

Przygotowanie.

Nie jest wymagane specjalne przygotowanie.

Postępowanie po zabiegu.

Po zabiegu warto założyć wkładkę, aby nie zabrudzić bielizny na brązowo (jednym z odczynników jest brązowy roztwór jodu).